Insuliini süstimine

Insuliini süstimiseks kasutatakse tänapäeval pen–süstleid. Pen–süstleid on kahte liiki:

Eeltäidetud pen-süstlid (ühekordselt kasutatavad süstevahendid) – pen–süstlis on juba insuliin olemas ja enne süstimist on vaja ainult paigaldada uus nõel, mis pärast süsti tuleb eemaldada ja hävitada. Kui pen–süstel saab tühjaks visatakse ka see ära.

Korduvkasutatavad pen–süstlid – selle süstevahendi saate te oma arstilt või diabeediõelt. Korduvkasutatavasse pen–süstlisse tuleb paigaldada insuliini kolbampull (igal insuliinil on oma pen–süstel) ning seejärel tuleb pen – süstlile kinnitatada uus nõel enne iga süstet. Insuliini kolbampulli vahetatakse, kui see saab tühjaks.

Eestis on kasutusel 4, 5, 6 ja 8 mm nõelad. Nõelte ava läbimõõtu tähistab G märge pakendil (gauge ingl.k). Mida suurem on G ees olev number (näiteks 32G), seda peenem on nõel ja seda vähem valulik on nõelatorge.

Insuliininõelad on ühekordseks kasutamiseks!

Insuliininõela vahetamine on väga oluline, sest nõela korduvkasutamine armistab kudet ja halvendab insuliini imendumist. Nõela korduvkasutamine teeb nõela nüriks ja torge võib põhjustada valulikkust.

Insuliini süstitakse nahaalusesse rasvkoesse 1-5 korda päevas, sõltuvalt teile määratud raviskeemist. Enne süstimist tuleb pesta käed. Süstekoha puhastamine ei ole vajalik. Süste tegemiseks tuleb võtta nahavolt pöidla ja kahe sõrme vahele ning suruda nõel 90 kraadise nurga all nahavolti. Seejärel

vajutada pensüstli süstimisnupule ning süstida teile vajalik annus insuliini. Soovitav on lugeda 10 –ni, et olla kindel kogu insuliiniannuse manustamises. Nüüd võite nahavoldi lahti lasta ja nõela nahast välja tõmmata. 4 – 5 mm nõelte kasutamisel ei ole naha voltimine vajalik.

Insuliini süstepiirkonnad

Harilikud insuliini süstepiirkonnad on kõht, reied ja tuharad. Soovitav on kasutada võimalikult laia süstepiirkonda, et vältida süstekohtades armistumist ning koemuutusi. Süstekohti tuleb regulaarselt vahetada. Piirkonna sees tuleks iga uus süst teha eelmisest torkest vähemalt 1 cm ehk näpu laiuse võrra eemale.

Insuliin imendub erinevatest süstepiirkondadest erinevalt.

Kõhu piirkond
Soovitav on kasutada kogu kõhtu (v.a umbes 3 cm naba ümbruses). Siit imendub insuliin kõige kiiremini.
Reie piirkond
Sobiv piirkond on labakäe laiuselt kubemest allapoole ja labakäe laiuselt põlvest ülespoole.
Tuhara piirkond, ülemine kolmandik
Turvaline piirkond kõhnadele ja lastele, sest seal on tavaliselt palju rasvkude.

Insuliini süstepiirkonnad

Tähelepanu!

  • Vahetage regulaarselt süstekohti ja vajadusel süstepiirkondi. Oma süstekohti tuleb ise kontrollida vähemalt kord nädalas. Muutuste (punetus, turse, paksendid...) ilmnemisel tuleb pöörduda diabeediõe või arsti poole.
  • Uus süst tehke eelmisest süstekohast vähemalt 1 cm kaugusele.
  • Ärge kunagi süstige insuliini ühte ja samasse kohta.
  • Katsuge alati enne süsti tegemist süstepiirkonda ega sinna ei ole tekkinud tihkeid sõlmi.
  • Tihkete sõlmede esinemisel ärge sinna süstige, kuna sealt on insuliini imendumine häiritud ning see põhjustab veresuhkrute kõikumist.

Süstekohtade vahetamatusest tekkinud lipoatroofia
(ehk lohk)

Insuliini süstepiirkonnad 02

Süstekohtade vahetamatusest tekkinud lipohüpertroofia
(ehk muhk)

pic03